Fundusze europejskie

Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy, poprzez zakup nowoczesnych maszyn dla usług budowlanych

Beneficjent: EKOTEXBUD Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP


Cel projektu

Głównym celem Projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej polegającej na ulepszeniu wykopanego gruntu i ponowne jego wykorzystanie podczas budowy rurociągów.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup i uruchomienie specjalistycznych urządzeń, tj. koparki kołowej, szybkozłącza i recyklera z płytą adapterową, które przyczynią się do automatyzacji procesu budowy rurociągów w zakresie prowadzenia wykopów oraz ulepszenia gruntu rodzimego do zasypki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Efekt projektu

Ulepszenie wykopanego gruntu i ponowne jego wykorzystanie ma docelowo pozwolić na znaczne ograniczenie kosztów poprzez redukcję ilości kupowanych kruszyw budowlanych wykorzystywanych jako materiały do wymiany gruntów w miejsce gruntów usuniętych. Takie rozwiązanie w szerszym aspekcie pozwoli nie tylko na osiągnięcie redukcji kosztów ekonomicznych, ale przyniesie również znaczne oszczędności środowiskowe poprzez stopniowe zmniejszenie zapotrzebowanie na kruszywa naturalne.

Wdrożony proces uzdatniania gruntu na miejscu wykopu pozwoli na znacznie szybsze wykonanie prac, zmniejszy jego koszty i podniesie poziom bezpieczeństwa pracowników, a także przyniesie zysk środowiskowy spowodowany krótszym czasem pracy maszyn i urządzeń. Innowacyjna usługa wykonania wykopu i zasypania go automatycznie uzdatnioną glebą pochodzącą z tegoż wykopu, spowoduje wzrost konkurencyjności i obniżenie kosztów usługi o bardzo wysokiej jakości.Całkowita wartość Projektu: 1 386 670,81 PLN

Kwota dofinansowania: 799 255,00 PLN

Planowany okres realizacji: od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.www.mapadotacji.gov.pl

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Fundusze europejskie